Правила

І. Общи положения

1. Регистрации

Порталът https://tangra.games в настоящия си вид е уеб портал за игри. Регистрацията в него е напълно безплатна и единственото условие е съгласието с настоящите правила, ОУП, Декларация за поверителност и Форумни правила.

2. Промени

Настоящите Правила са изготвени от “Тангра Студиос” и могат да бъдат изменяни и/или допълвани едностранно. Изменението влиза в сила спрямо всички регистрирани потребители след публикуването на съответното изменение на https://tangra.games/bg/rules. Настоящите Правила са допълнителна и неразделна част от Общите условия за ползване на “Тангра Студиос” ООД.

3. Портал и Форум

Форум с адрес https://forum.tangra.games е официален орган на портала https://tangra.games. Всички нарушения там се считат като нарушение на настоящите Правила и могат да доведат до наказания на съответното място, както и в портала.

 

ІІ. Забрани и наказания

1. Измами

Измама означава всякакъв вид помощ между акаунти, която пряко или непряко вреди на друг или други потребители. Примери за измами са:

1.1. Подсказване между играчи чрез Skype или друг вид чат или връзка с цел по-лесно печелене на игра срещу други играчи;

1.2. Нарочно губене на игра от играч в полза на друг;

1.3. Писане на бройки в Свара;

1.4. Допълнителни начини, при които един акаунт подпомага друг за своя или чужда сметка с цел изкачване на подпомагания акаунт в класациите или печелене на турнир.

1.5. Всички неописани случаи за подпомагане и нечестна игра на играчите се считат за измама и се санкционират.

1.6. При първо съмнение акаунтите и на подпомагания, и на подпомагащия се наказват с отнемане на 20% от токъните. Наказаните имат право да се свържат с администрацията и да дадат обяснение. Ако те успеят да дадат обяснение, което ги оневинява, наказанието се премахва.

1.7. При второ съмнение акаунтите и на подпомагания, и на подпомагащия се наказват отнемане на 50% от токъните. Наказаните отново имат право да се свържат с администрацията и да дадат обяснение.

2. Продажба на акаунт

Забранена е продажбата на акаунти в портала.

3. Бъгове и пробиви в системата на портала

За бъг се счита слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от игрите начин или дейност, която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани функции. За грешка се счита също така и ако попаднете на акаунт с невъзможни показатели.

3.1. Ако играч открие бъг в някоя от игрите, той е длъжен незабавно да уведоми администрацията. За използването и недокладването на бъг, играчът се наказва с отнемане на 50% от токъните и блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.

3.2. Ако играч използва докладван, но неотстранен бъг, играчът се санкционира с отнемане на 50% от токъните и блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.

3.3. При пряко (влизане в чужд акаунт без знанието на собственика, т.е. хакване), непряко (намесване в играта на чужд акаунт) и всякакви злоумишлени действия спрямо друг играч или сървър*, нарушителят се наказва с блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора, включително и тези на потърпевшите докато не докажат, че те нямат вина.

3.4. При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва с блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора. Администрацията на играта запазва правото си да търси обезщетение по съдебен път, съобразно действащото законодателство на Република България за нанесените вреди и възстановяване на административните разходи.

4. Ботове

Ботове се наричат (автоматизирани) скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на игрите). Използването на всякакви ботове е строго забранено и се ънаказва с блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.

5. Изнудване и обиди

Всякакъв вид изнудване, заплахи (физически, в сравнение с виртуалния живот) или друг вид тормоз от играч към друг, са напълно забранени и могат да доведат до ограничено или неограничено по време блокиране на акаунта, който ги е пратил. Уведомяването на екипа за подобни заплахи и обиди се осъществява чрез докладване на съответното лично съобщение или чат. По преценка на екипа това блокиране може да важи и за достъпа до форума. При провинение играчът се наказва с временна забрана за използване на чата и личните съобщения по усмотрение на администратора. При повторно нарушение тези срокове се удължават, като многократни нарушения могат да доведат до блокиране на акаунта за период по усмотрение на администратора.

6. Други

6.1. Опити за натиск от страна на потребители към членове на екипа на портала с цел получаване на каквито и да било преференции пред останалите участници.

6.2. Използване на каквито и да било похвати от страна на потребителите да получат конфиденциална информация от други потребители като пароли, различни видове кодове и всички видове информация, до която нормално не би трябвало да имат достъп.

6.3. Обидни и нецензурни имена и/или аватари във форума и/или портала и такива, показващи/подтикващи играчите към определени действия (свастики, кръстове и подобни).

6.4. Обиди и заплахи от страна на потребителите към Екипа на портала, независимо от вида, мястото и времето, по което са отправени. Екипът си запазва правото да действа по свое усмотрение при доказани обиди, без да уведомява или да дължи обяснение на никое външно лице.

6.5. Обиди и заплахи от страна на членове на екипа на портала към потребители (виж предишната точка). Наказанията важат за абсолютно всички потребители на портала, независимо от техния статус.

7. Наказания

Екипът си запазва правото да приложи наказание от всеки от по-долу установените видове без да уведоми за това играча.

Наказанията биват:

7.1. Временна или перманентна забрана за изказване на мнения във форума на портала;

7.2. Временна или перманентна забрана за достъп до форума на портала;

7.3. Временна или перманентна забрана върху употребата на системата за съобщения на портала – Заглушаване на играча (Mute);

7.4. Временна или перманентна забрана за участие в игрите;

7.5. При доказани измами или други нарушения – деактивиране на всички акаунти, участващи в това. Доказан в този контекст означава, че екипът единодушно смята проявата за нарушение. Той (екипът) не е задължен да дава обяснения за решението си.

7.6. Блокиране/филтриране на достъпа до машините, имащи отношение към портала.

8. Реклами

Забраняват се всякакви неоторизирани реклами в полета за информация на профилите, както и в имената им под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари и др.

 

ІІІ. Докладвания

1. Докладвания на играчи

Докладване на играч за каквито и да е нарушения се правят във форума или на съпорта на портала. При неправомерни докладвания от един играч на друг с цел наказване на противник, докладващият понася наказанията, които би понесъл докладваният при доказване на вината.

2. Докладване на членове на екипа

При съмнения за злоупотреби от страна на членове на екипа на портала, играч или група от играчи могат да поискат детайлна проверка. Подобно искане става само и единствено публично във форума на играта. При доказване на вина, провинилият се бива наказан с отнемане на всички права в портала и изключване от работния екип.

 

Молбите и исканията ще бъдат разглеждани от екипа само, ако са написани грамотно.

 

ІV. Допълнения

1. Преразглеждане на административни решения

Въпроси, относно блокирани акаунти/достъп, ограничени права и т.н, могат да бъдат зададени на съпорта на играта или на форума на играта. Груб език, обиди и повторно искане на коментар след като веднъж е бил получен такъв, няма да се толерират.

Действия, извършени от модератор могат да бъдат отменени само от същия или от администратор. Действията, извършени от администратор не подлежат на възражение, ако се уповават на горните правила.

2. Репарации

2.1. Ако потребител пострада от програмни грешки или грешки от екипа на играта, в общия случай следва да бъде овъзмезден.

2.2. Ако потребител се опита да заобиколи решение на даден модератор чрез свързване с друг модератор, играчът се наказва според точка II.7. Изключение е свързване с администратор.

3. Възражения

Всяко необосновано възражение срещу Правилата може да доведе до някое от горепосочените наказания. В зависимост от степента на провинение, наказанието може да бъде разпростряно не само върху портала https://tangra.games, но и до по-нататъшен отказ на услуги, включително форума на портала. Членовете на екипа на https://tangra.games са съгласни да санкционират подобни действия според най-доброто от познанията и вижданията си.

4. Неописани случаи

Администраторите на портала си запазват правото да наказват по лично усмотрение играчи, нарушили правилата по начин, неописан в тях.

 

V. Екипът на Tangra.Games

Екипът на Tangra.Games: си запазва правото да отсъжда компенсации на играчите вследствие настъпили загуби поради действия на екипа; си запазва правото да внася корекции във всички аспекти на игрите в портала без да уведомява предварително за това; си запазва правото да променя/допълва тези правила като предупреди за това със съобщение в портала и/или на форума.

 

VI. Контакти

Единствената официална форма за контакт с администрацията на играта е на съпорта на играта. Можете да контактувате с екипа на играта като използвате форума на https://forum.tangra.games, където Екипът ще отговори при първа възможност.

 

VII. Потребители

С регистрацията на акаунт в https://tangra.games всички потребители декларират, че са прочели тези Правилаи са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията, посочени по-горе, ако екипът прецени, че това е необходимо, както и че приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в Правилата. Непознаването на правилата не оневинява онези от потребителите, които са ги нарушили. Потребителите се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително на бивши или настоящи членове на Екипа. При предоставяне на такава, Екипът няма да поема никакви отговорности. Правата над https://tangra.games принадлежат на Тангра Студиос ООД http://tangrastudios.com/ Правата върху този текст принадлежат на Тангра Студиос ООД и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие.

Този уебсайт съхранява данни като бисквитки, които позволяват основната функционалност на сайта, както и маркетинг, персонализация и анализ. Използвайки Tangra.Games, Вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност . Вижте също нашите Общи условия