Общи условия за ползване на “Тангра Студиос” ООД

 

1. Сфера на валидност

Тези общи условия регулират използването на онлайн и мобилни игри и други услуги, предоставяни от Тангра Студиос ООД (наричани по-долу Тангра Студиос) на нейния интернет портал https://tangra.games, други интернет сайтове и различни магазини за приложения („Уебсайтове“). Тангра Студиос предлага набор от онлайн игри, както и други услуги, които включват например изтегляне, инсталиране и участие в игри, възможност за създаване на профилна страница, участие в блогове и форуми, качване на медии като снимки, текстове, и игри и закупуване на виртуални валути и артикули или други услуги. Играчите на игрите и услугите на Тангра Студиос са наричани по-долу „Потребители“. В следващите Общи условия (наричани по-долу Общи условия), препратките към „Игри“ или „Услуги“ ще се отнасят за онлайн и мобилни игри и/или услуги, предлагани от Тангра Студиос.

Тангра Студиос предлага на потребителите Игри и Услуги, които се основават изключително на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност, които представляват неразделна част от Общите условия.

В допълнение към тези общи условия се прилагат и всички съществуващи правила на съответната онлайн или мобилна игра. В случай на несъответствие между тези общи условия и правилата на играта, клаузите на тези общи условия имат предимство при разрешаване на противоречие. В допълнение, специфични условия ще се прилагат и за определени онлайн или мобилни игри, специфични версии и/или компоненти на онлайн или мобилни игри и отделни услуги, предлагани на уебсайтовете на Тангра Студиос, според случая. Потребителите ще бъдат надлежно информирани за всякакви специфични условия, преди да използват съответната оферта.

Потребителите имат възможност да използват услугите на договорните партньори на Тангра Студиос за различни онлайн и мобилни игри и други услуги. В тези случаи се сключва отделен договор между потребителя и съответния договорен партньор на Тангра Студиос. Потребителите ще бъдат информирани за това по подходящ начин преди сключване на договора.

Други разпоредби или общи условия на потребител, които се отклоняват от Общите условия на Тангра Студиос, се прилагат само ако Тангра Студиос даде предварително писмено съгласие за тяхната валидност.

Настоящите Общи условия изрично изключват проблеми, произтичащи от използването на Уебсайта и Игрите с хардуер на трети страни (напр. персонален компютър, Apple, мобилни телефони, таблети и т.н.) или софтуер (напр. Google Play, iTunes, Windows Store) или Интернет връзката на Потребителя за достъп до Услугите, тъй като тези услуги не се предоставят от Тангра Студиос.

1.1. Потребители

1.1.1. Онлайн и мобилните игри и други услуги, предлагани от Тангра Студиос, са предназначени единствено с цел забавление. Използването на тези игри или услуги за бизнес или търговски цели е строго забранено.

1.1.2. Само тези лица, които са навършили 18 години или имат изричното съгласие на своите законни настойници към момента на регистрацията, имат право да използват пълния обхват на игрите и услугите, предоставяни от Тангра Студиос. На лица под определена възраст, които имат изричното съгласие на техния законен настойник, все пак може да бъде забранено да участват в определени игри поради възрастови ограничения, които са специално приложими за тези игри.

1.1.3. В момента на регистрация в игри и/или услуги на Тангра Студиос, Потребителят изрично гарантира, че е навършил пълнолетие или е получил изричното съгласие на своя законен настойник.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1. Тангра Студиос предлага на своите Потребители възможността да използват игри и услуги, които се предлагат от Тангра Студиос в Интернет и магазини за приложения при съществуващите технически и търговски възможности.

1.2.2. Участието в игрите е само с развлекателна цел.

1.2.3. Тангра Студиос, като част от услугите си, съхранява определена информация на https://tangra.games и предлага на своите Потребители възможност за качване на информация в Интернет и създаване на лични профили и др., които могат да бъдат разглеждани от други потребители на игри Тангра Студиос и услуги, както и от трети страни.

Освен това, Потребителят може също така да комуникира с трети страни чрез портала https://tangra.games, да качва и обменя снимки, видеоклипове, игри, музика и други медии, да публикува блогове и коментари и да оценява игри, други потребители, трети страни или транзакции.

1.2.4. Игрите са Услуги, предоставяни от Тангра Студиос за срока на договора, включващ предоставяне на игрови софтуер за използване в съответната му форма на платформите на Тангра Студиос или софтуер на трети страни. Използването на игрите и услугите на Тангра Студиос онлайн става възможно чрез предоставянето на съответните приложения на съответните URL адреси от Тангра Студиос или трети страни, упълномощени от Тангра Студиос. Придобиването (лиценза за) на софтуер за игри и/или отделни елементи е изключено, освен ако не е предвидено друго в специална разпоредба. Тангра Студиос също така си запазва правото да предоставя или продава своите игри на други цифрови медии, които могат да имат набор от функции, които се различават от онлайн версиите на такива игри. Продажбата на такива игри не е предмет на настоящите Общи условия.

1.2.5. За да използват онлайн и мобилните игри и други услуги, предоставяни от Тангра Студиос, потребителите трябва да създадат клиентски акаунт (наричан по-долу акаунт) в момента на регистрацията и, ако е необходимо, да инсталират въпросното приложение. След успешна регистрация, потребителят създава акаунт, който потребителят може да управлява самостоятелно. Потребителският акаунт не може да бъде прехвърлен без изричното съгласие на Тангра Студиос.

1.2.6. Право на регистрация имат само физически лица. Само отделни лица имат право да бъдат оторизирани потребители (без групи, семейства, съпрузи или партньори в живота и т.н.).

1.2.7. Регистрацията, т.е. заявление за откриване на акаунт, може да се извърши чрез попълване на формуляр и предоставяне на исканата в него информация. Използването на игри и/или услуги на Тангра Студиос ще бъде разрешено от момента на създаване на акаунт за потребителя от Тангра Студиос.

1.2.8. Потребителите могат да избират псевдоним (наричан по-долу „име“) след регистрация. Потребителите не могат да имат претенции към конкретно име. Избраното име не може да нарушава правата на трети страни и да нарушава съществуващите законови забрани или общоприетото благоприличие. Освен това не може да се използва имейл или уеб адрес като име. Потребителите трябва да гарантират, че информацията, предоставена на Тангра Студиос по време на регистрацията, е автентична и пълна.

1.2.9. Някои игри също позволяват регистрация с помощта на идентификационни данни за вход във Facebook. Данните, необходими за регистрация, се вземат от Facebook акаунта на потребителя за тази цел.

1.2.10. Потребителите трябва сами да се регистрират за своите акаунти. Не е разрешена регистрация, извършена чрез трети страни, особено тези, които регистрират отделни хора за търговски цели при различни доставчици на услуги (услуги за регистрация и/или услуги за влизане).

1.2.11. Потребителите се съгласяват незабавно да предоставят на Тангра Студиос всички бъдещи промени в данните, въведени при регистрация, по-специално всяка промяна на имейл адреса. Потребителите са длъжни да потвърдят за Тангра Студиос точността на своите данни при поискване.

1.2.12. Потребителите са длъжни да спазват стриктна поверителност по отношение на всички данни за вход, идентификация и пароли. Термините „данни за вход“, „идентификация“ и „пароли“ включват всички поредици от букви и/или знаци и/или цифри, използвани за удостоверяване на потребителя и предотвратяване на неоторизирана употреба от трети страни. Паролата не трябва да е идентична с името на играча и трябва да се състои от комбинация от цифри и букви. Потребителите са длъжни да защитават всички данни за вход, идентификация и пароли от достъп на трети страни.

1.2.13. В случай, че потребителят има основание да смята, че трети страни са получили или може да са получили неоторизирани данни за влизане, идентификация или пароли, той трябва незабавно да информира Тангра Студиос и да промени данните си или да поиска  промените от Тангра Студиос. В този случай или в случай, че Тангра Студиос разполага с конкретни доказателства за злоупотреба с данни, Тангра Студиос има право временно да блокира достъпа до акаунта на потребителя. Ако има доказателства за злоупотреба с данни, Тангра Студиос ще информира потребителя.

1.2.14. Потребителите при никакви обстоятелства нямат право да използват данните за вход на друг потребител, освен ако правилата на съответната онлайн или мобилна игра или друга услуга позволяват изключения.

1.2.15. На потребителя е разрешено да създава множество акаунти в портала https://tangra.games. Няколко игри обаче забраняват използването на повече от един акаунт от един и същ потребител („забрана за няколко акаунта“). Подробна информация е предоставена в правилата на съответната(ите) игра(и). Тангра Студиос силно препоръчва на всички Потребители с множество акаунти внимателно да прочетат съответните правила на играта(ите), тъй като използването на няколко акаунта в определени игри може да доведе до незабавно спиране на Потребителя или други видове наказания.

1.2.16. Дори в игри, в които на потребителя е разрешено да има повече от един акаунт, тези акаунти не могат да комуникират помежду си или да взаимодействат по какъвто и да е начин, форма или начин (Забрана за „подпомагане“). По-специално, акаунт не може да се използва за създаване на предимства за друг акаунт от същия потребител, например за прехвърляне на артикули или игрова валута от един акаунт в друг акаунт на същия потребител, или за позволяване на един акаунт да се бие срещу или да играе с друг акаунт на същия потребител.

1.2.17 Забраната за подпомагане се отнася за акаунти на различни потребители. Акаунт не може да се използва за нечестно спечелване на предимства чрез акаунта на друг потребител чрез прехвърляне на игрови артикули или валута, или чрез умишлено губене на игра, битка, ръка и т.н. („бустинг“).

1.2.18 Използването на програми, които натоварват прекомерно Услугите, е строго забранено и това се отнася за използването на всякакъв софтуер, който би повлиял на нормалния геймплей, по-специално програми, които систематично или автоматично контролират игри или отделни игрови функции (ботове, макроси и др.). Потребителите не могат да предприемат мерки, които могат да причинят неразумна или прекомерна тежест за техническия капацитет. Потребителите нямат право да блокират, пренаписват или променят съдържание, генерирано от администрацията на играта, или да пречат на играта по какъвто и да е друг начин. Всяко възпроизвеждане, анализ или модификация на Игрите, компонентите на играта или съдържанието, предоставено в рамките на Услугите, също е забранено.

1.2.19. При никакви обстоятелства потребителите не могат да създават или използват измами, модификации и/или хакове или други софтуерни продукти на трети страни, които могат да променят резултата от онлайн или мобилни игри, да използват софтуер, който позволява копаене на данни, или по друг начин да прихваща или събира информация във връзка с онлайн и мобилните игри, да използват виртуални елементи, които се използват в онлайн или мобилни игри извън онлайн или мобилните игри, да купуват виртуални артикули за „истински“ пари или да продават или разменят виртуални артикули, да продават, купуват или търгуват потребителски акаунти.

1.2.20. На потребителите също е забранено да стартират онлайн играта (включително всички отделни уеб страници) с програми, различни от интернет браузъра или клиентската програма, която е предоставена. Това се отнася по-специално до така наречените ботове и други инструменти, предназначени да заменят или допълват уеб интерфейса. Забранени са също скриптове и напълно или частично автоматизирани програми, които предоставят на потребителите предимство пред другите потребители. Това включва функции за автоматично опресняване и други интегрирани механизми на браузъра, ако се отнасят до автоматизирани процедури.

1.2.21. Забранено е прилагането на мерки за скриване на реклами. Няма значение дали рекламата е умишлено скрита или не може да се показва като цяло, например чрез така наречените блокери на изскачащи прозорци, текстови браузъри или подобни.

1.2.22. Автоматичното създаване на потребителски акаунти, независимо дали началната страница е показана или не, не е разрешено.

1.2.23. Тангра Студиос или упълномощени от Тангра Студиос изпълнители притежават всички и изключителни права върху използвани елементи и виртуални елементи, предоставени в онлайн или мобилните игри. Потребителите ще получат само неизключително право на използване на виртуалните артикули за срока на споразумението.

1.2.24. Игрите и услугите могат да бъдат достъпни само чрез стандартен уеб браузър, мобилно устройство или специални инструменти, които са предоставени или изрично одобрени от Тангра Студиос (Забрана на неоторизирани скриптове). С други думи: Използването на програми, които причиняват прекомерно натоварване на сървъра, е строго забранено. Прилагането на софтуер за систематично или автоматично управление на игри или отделни игрови функции, като ботове, макроси и т.н., или за възпроизвеждане или оценка на игри, компоненти на играта или съдържание, предоставено на платформата Gamingzone.com, е забранено.

1.2.25. Използването на програмни грешки и/или грешки (бъгове) за постигане на лична изгода е строго забранено. Всички идентифицирани грешки или грешки трябва да бъдат докладвани незабавно чрез формата за контакт.

1.2.26. Използването на Игрите и Услугите с помощта на услуги за анонимизиране (например прокси сървъри) или други процеси, които прикриват местонахождението или обичайното местоживеене на Потребителя, е забранено.

1.2.27. След като бъде създаден акаунт, Потребителят може да използва съответната игра и/или услуга или да влезе в портала за игри https://tangra.games или въведе съответния URL и влезе след това.

1.2.28. Потребителят няма правни претенции да открие акаунт или да публикува съдържание на уебсайтове на Тангра Студиос, онлайн игри, мобилни игри или други услуги.

1.2.29. Текущите технически и други изисквания за Игрите и Услугите са достъпни на портала https://tangra.games и/или на съответните уебсайтове на Игрите.

1.2.30. Игрите и услугите на Тангра Студиос непрекъснато се актуализират, адаптират, подобряват и модифицират. Поради тази причина Потребителите могат да участват само в съответните игри, услуги или други оферти в съответната им форма, предоставени в съответния момент.

1.2.31. Потребителите са отговорни да гарантират, че техният собствен софтуер и хардуер са подходящи и актуални.

1.2.32. Използването на основната версия на Игрите е безплатно. Някои функции са достъпни само за плащащи клиенти (вижте раздел 7 по-долу). Използването на Услугите е безплатно, освен ако не е посочено друго в описанието на съответните Услуги.

1.2.33. Потребителят няма правни претенции да изисква продължаването на Игрите и/или Услугите на Тангра Студиос, каквито са били към момента на сключване на договора. Тангра Студиос си запазва правото да преустанови работата на отделните Игри и/или Услуги на Тангра Студиос по всяко време без предизвестие или обосновка. В такъв случай Потребителите могат по свое усмотрение да поискат всички такси, платени предварително в рамките на продължаващи задължения, които имат ограничен срок (премиум членство, абонаменти и т.н.), да бъдат кредитирани към други Игри и/или Услуги, или Тангра Студиос да възстанови всички такси, платени предварително. Това право не се прилага за такси за Услуги, които са били изцяло предоставени в рамките на индивидуалните задължения (например индивидуални поръчки). Правото на потребителя да прекрати договора с незабавно действие в случай на неизползваеми игри и/или услуги остава незасегнато. Всякакви по-нататъшни искове, направени от Потребителя, са изключени, освен ако изрично не е посочено друго в настоящите Общи условия.

 

2. Договорна оферта и сключване на договор

2.1 При завършване на процеса на регистрация или изтегляне и инсталиране на Игра, Потребителят сключва обвързващ договор (наричан по-долу „Потребителско заявление“) за използване на Игрите и Услугите на Тангра Студиос. За целта всички полета на регистрационната форма, отбелязани като „задължителни“, трябва да бъдат напълно и коректно попълнени.

2.2 Споразумението между Тангра Студиос и Потребителя се счита за валидно само след като Тангра Студиос одобри Потребителското заявление. Потвърждението на Потребителското заявление може да бъде изрично съобщено от Тангра Студиос в резултат на действие от страна на Тангра Студиос, което позволява на Потребителя достъп до Игрите и/или Услугите на Тангра Студиос.

2.3 Тангра Студиос незабавно ще изпрати имейл за потвърждение, потвърждаващ получаването на Потребителското заявление на имейл адреса, предоставен от Потребителя по време на регистрацията. Това потвърждение за получаване не представлява обвързващо одобрение на Потребителското заявление. Приемането на Потребителското заявление и потвърждението за достъп до игрите и услугите на Тангра Студиос, обаче, могат да бъдат изпратени заедно с имейла за потвърждение.

 

3. Право на оттегляне

3.1. Потребителите могат да оттеглят съгласието си за сключване на договора за използване на Игрите и Услугите на Тангра Студиос, както и за поръчки на Премиум/ВИП функции в срок от четиринадесет (14) дни след сключването на такова, без да посочват причина за анулирането.

3.2. Срокът за отказ е фиксиран на 14 дни от датата на сключване на договора.

3.3. За да упражнят правото си на оттегляне, Потребителите трябва да уведомят Тангра Студиос (Тангра Студиос ООД, София, България, имейл: contact@tangrastudios.com) с ясно изявление с писмо, изпратено по имейл за решението си да прекратят договора за използване на игрите и услугите или за поръчване на премиум функции. Потребителят може да използва примерния формуляр за анулиране, предоставен по-долу, но това не е задължително. Срокът за отказ се счита за изтекъл, ако Потребителят изпрати имейла относно правото на отказ в рамките на определения за това срок. За бърза обработка, моля, посочете името на Играта и всякакви Премиум функции или услуги, включително името на потребителя и потребителския идентификатор в реда за тема на имейла.

3.4. Последици от оттеглянето:

Ако Потребителят реши да анулира договора, всички плащания, направени от Потребителя към Тангра Студиос, включително всички свързани разходи за доставка (с изключение на всякакви допълнителни разходи, направени от Потребителя чрез избор на друг вид доставка, различен от най-евтината стандартна доставка, предлагана от Тангра Студиос), се възстановяват незабавно от Тангра Студиос и не по-късно от 14 дни след получаване от Тангра Студиос на уведомлението за оттегляне от Потребителя. Тангра Студиос ще използва същия метод на плащане за възстановяване на Потребителя като този, избран за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с Потребителя; при никакви обстоятелства на Потребителя не се начисляват такси за това възстановяване.

3.5. Моля обърнете внимание:

Оттеглянето няма да бъде разрешено, ако се доставя цифрово съдържание, което не се съхранява на материален носител, ако изпълнението вече е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждението, че по този начин губи правото си на отказ.

Край на правото на отказ

Примерен формуляр за анулиране

(Ако желаете да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и ни го върнете.)

До: Тангра Студиос ООД София, България; имейл: contact@tangrastudios.com

Аз/ние(*) декларираме, че аз/ние(*) се оттегляме от моя/нашия* договор за закупуване на следните продукти*/предоставянето на следната услуга (*)

Поръчано на (*)/получено на (*)

Име на потребителя(ите)

Адрес на потребителя(ите)

Подпис на потребителя(ите) (само за уведомяване на хартиен носител)

Дата

(*) Изтрийте, ако е приложимо.

 

4. Достъпност

Тангра Студиос предлага онлайн и мобилни игри и други услуги в контекста на своите технически и оперативни възможности, със средна годишна достъпност от 90% (деветдесет процента). Това изключва периоди, през които сървърите на уебсайта на Тангра Студиос, отделните игри и/или Услуги не са достъпни в Интернет поради технически или други проблеми, които са извън контрола на Тангра Студиос (непреодолима сила, отговорност на трета страна и др.), и периоди, когато се извършват рутинни работи по поддръжка. Отговорността на Тангра Студиос относно недостъпността на Игрите и/или Услугите поради злонамерен умисъл и груба небрежност остава незасегната. Тангра Студиос може да ограничи достъпа до своите Игри и Услуги, когато е необходимо от съображения за сигурност на мрежата и за запазване на целостта на мрежата, по-специално по отношение на предотвратяването на сериозни повреди или прекъсвания на мрежата, софтуера или съхраняваните данни.

 

5. Достъп до и потвърждение на настоящите Общи условия, промени и допълнителни уведомления, контакт от Потребителя

5.1 Потребителят приема тези Общи условия като обвързващи, когато подава своето потребителско заявление и използва игри и/или услуги на Тангра Студиос. Настоящите Общи условия се прилагат за всяко влизане в обхвата на Услугите и за участие в Игрите и/или друго използване на Услугите.

5.2 Тангра Студиос си запазва правото да променя или изменя настоящите Общи условия по отношение на бъдещи договорености по всяко време, при условие че това се счита за необходимо и ако по този начин Потребителят не е в неблагоприятно положение в нарушение на добросъвестността.

5.3 Потребителят ще бъде уведомен за промените, направени в Общите условия или на уебсайтовете, в игрите или по имейл. Промените в Общите условия винаги ще бъдат ясно посочени на Потребителя при следващото му влизане. Изменените Общи условия влизат в сила незабавно, при условие че Потребителят се е съгласил с това. Освен това се прилагат условията, посочени в раздел 5.1.

5.4 Ако Потребителят не се съгласи с измененията на Общите условия, и двете страни могат да прекратят този договор с едномесечен срок на предизвестие, освен ако не съществува взаимно право на прекратяване съгласно раздел 9.2.1. Първоначалните Общи условия ще останат в сила до влизането в сила на прекратяването. Плащанията, извършени за Игри и/или Услуги преди датата на прекратяване, свързани с ограничено във времето продължаващо задължение, ще бъдат възстановени на Потребителя на пропорционална основа. Всякакви допълнителни претенции от страна на Потребителя се изключват.

5.5 Когато уведомява Потребителите за промените, Тангра Студиос ще информира Потребителите за правото им да не приемат такива и правото им на прекратяване.

5.6 Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия или в други споразумения с Потребителя, Тангра Студиос обикновено комуникира с Потребителя по имейл. Потребителите ще гарантират, че могат да получават всички имейли, изпратени от Тангра Студиос на адреса, който са предоставили при регистрацията и впоследствие. Те също така ще отговарят за подходящите настройки на филтъра за спам и за редовната проверка на всички входящи имейли, изпратени на този имейл адрес. За друга кореспонденция Тангра Студиос си запазва правото да използва всяка форма на комуникация, която сметне за необходима.

5.7 Когато се свързва с Тангра Студиос, Потребителят ще посочи кои игри и/или услуги и за коя игра или акаунт за услуга се отнася кореспонденцията.

 

6. Специфични условия за използване на алтернативни комуникационни средства (особено дискусионни форуми, чатове, коментари)

6.1. Тангра Студиос може да предостави на потребителите различни средства за комуникация за самостоятелно създадени записи и публикации в уебсайтовете на Тангра Студиос, в играта и в социалните мрежи (по-специално дискусионни форуми, чатове, блогове, книги за гости и т.н., както и използването на техните функции за коментари, общо известни като "комуникационни средства"), които потребителят може да използва, когато са налични. В тази връзка Тангра Студиос предоставя на потребителите само техническата среда за обмен на информация. Потребителите, обаче, нямат право да изискват комуникационни функции.

6.2. Потребителите поемат пълната отговорност за съдържанието и записите, които публикуват. Потребителите се съгласяват да освободят Тангра Студиос от всякакви законни искове от трети страни, произтичащи от виновно нарушение на задълженията на потребителите. Тангра Студиос изрично не претендира за съдържание, въведено от потребителите, като свое собствено. Въпреки това, потребителите предоставят на Тангра Студиос постоянното, неотменимо, неизключително право да използва съдържанието и приносите, публикувани от потребителите.

6.3. Тъй като форумът на https://forum.tangra.games би бил най-използваният алтернативен начин за комуникация и обмен на информация, Правилата на форума ще служат като общи условия за използване на всички комуникационни средства, когато не е предвидено друго.

 

7. Инструкции за игра и правила на играта

7.1 Инструкциите за играта и правилата на играта на съответните игри и услуги ще бъдат публикувани на уебсайтовете на съответните игри или услуги.

7.2 Потребителите приемат, че играят и общуват с много други потребители в световете на игрите и следователно е наложително правилата да се спазват от всички потребители, за да осигурят приятно игрово изживяване. При участие Потребителят приема правилата и условията за участие в Игрите и Услугите като правно обвързващи.

7.3 Потребителят също така ще се въздържа от предприемане на каквато и да е дейност, която може да наруши нормалната работа на Игрите и/или Услугите или да наруши успешното взаимодействие между Потребителите.

 

8. Такси, условия на плащане, забава за плащане

8.1. Основна версия

Тангра Студиос предоставя на потребителите достъп до Игрите и Услугите по същество и до необходимата степен чрез създаване на потребителски акаунт и по друг начин след изтегляне и инсталиране на Игра или Услуга. В този случай Потребителят първоначално ще има достъп само до основна версия на Играта или Услугата. Създаването на акаунт и използването на основната версия са безплатни. Основната версия на Играта може да се използва за неопределено време и без ограничения във функцията на Играта или Услугата (независимо от правото на Тангра Студиос да прекрати Игрите или Услугите). Въпреки това, основната версия не позволява на потребителите пълен достъп до всички функции на играта или услугата.

8.2 Премиум функции и виртуална валута

8.2.1. Потребителят може да придобие виртуална валута (например токени, кредити и др.) или функции срещу заплащане, които не са налични в основната версия („Премиум функции“), напр. разширени функции за игра или допълнителни продукти за виртуална игра. При придобиване на Премиум функции не се прехвърлят нематериални и/или материални активи и е забранено прехвърлянето на такива на трети страни.

8.2.3. Премиум функциите може да варират в зависимост от играта или услугата. Информация относно цената на предлаганите Премиум функции, функциите, включени в тях, и техните изисквания за използване може да се види на съответната Игра или Уебсайт. В зависимост от конкретната Премиум функция и цена, еднократните плащания могат да се извършват за кредитиране на Игра с валута, функции или артикули, които могат да се използват за определени цели, съгласно съответните правила на играта, или плащанията могат да се дължат периодично, т.е. дневно, седмично, месечно, тримесечно, шестмесечно или годишно. Всички такси са брутни суми и включват приложимите данъци във валута, приложима за региона на потребителя.

8.2.4. Игрите непрекъснато се развиват и Тангра Студиос си запазва правото да предлага нови Премиум функции по всяко време. В хода на адаптирането и разработването на Игрите, Тангра Студиос също си запазва правото да преустанови отделните Премиум функции с ефект за бъдещето и/или да ги предложи в основната версия (вижте раздел 8.1 по-горе). В последния случай претенции от Потребители за възстановяване на вече платени такси са изключени.

8.2.5. Раздел 1.2.33 се прилага в случай на окончателно прекратяване на Игра.

8.2.6. Потребителите могат да подават своите оферти за закупуване на наличните функции, като изберат желания артикул и желания начин на плащане, предлагани в съответната онлайн или мобилна игра, щракнат върху бутона Купи и по този начин приключват процеса на поръчка.

8.2.7. Опциите за плащане варират в зависимост от онлайн или мобилната игра, държавата на участника и технически осъществимите опции за плащане, налични на пазара. Тангра Студиос си запазва правото да променя своите опции за плащане.

8.2.8. Парите се събират чрез поръчан от потребителя доставчик на услуги за съответния процес на плащане или чрез превод, извършен от потребителя. За мобилни игри парите се събират през съответния магазин за приложения. В отделни случаи общите условия, включени от оторизирания доставчик на услуги, могат да бъдат приложими в допълнение към общите условия на Тангра Студиос.

8.2.9. След приключване на процеса на плащане или, в случай на превод, след получаване на парите в сметката на Тангра Студиос, Тангра Студиос кредитира закупените функции към акаунта на потребителя. Кредитът едновременно означава, че потребителят е приел договор от Тангра Студиос относно закупуването на наличните функции.

8.2.10. При мобилни игри на порталите на отделни бизнес партньори и в онлайн и мобилни игри, които са интегрирани в социалните мрежи, сключването на договора може да се отклони от описаната тук процедура. В тези случаи потребителите ще бъдат информирани за конкретната процедура за сключване на договор.

8.2.11. Потребителят потвърждава и се съгласява, че цялата информация, предоставена като част от платежна транзакция (по-специално банкова сметка, номер на кредитна карта и т.н.), е пълна и точна.

8.2.12. Ако Потребителят е непълнолетен, той изрично декларира, когато поръчва Премиум функциите, че разполага със средствата да плаща за такива Услуги или че такива средства са били свободно достъпни за тях.

8.2.13. Ако плащането се извършва чрез мобилно базиран метод на плащане (напр. SMS, обаждане, кратки кодове и др.), поръчката и плащането на терминала с мобилното приложение се считат за разрешени и инициирани от собственика и от името на потребителя, ако Потребителят и собственикът на терминала са различни лица.

8.2.14. Ако достъпът чрез софтуер за изтегляне за мобилни телефони е наличен за конкретни игри, правилата, уреждащи Премиум функциите, ще важат и за плащането на всички възникнали разходи.

8.3. Виртуални валутни преводи

8.3.1. Потребителят може да даде виртуална валута на друг, използвайки инструмента "изпращане на валута" в игрите, които поддържат тази функция. Този инструмент обикновено се намира в страниците на профилите. Не е позволено, обаче, изпращането на тези подаръци в замяна на истински пари или еквивалент на пари. Това може да доведе до блокиране на двата акаунта или до налагане на неустойка във виртуална валута по разумна преценка на екипа на Тангра Студиос. Подробности за тези случаи можете да намерите в Правилата.

8.3.2. Единственият допустим метод за прехвърляне на виртуална валута между акаунти е инструментът "изпращане на валута" (вижте по-горе). Загубата на виртуална валута нарочно (например целенасочена загуба на покер ръка на масата) с цел изпращане на виртуална валута на приятел (или на себе си в друг акаунт) представлява нарушение на общите условия. Това може да доведе до блокиране на акаунта и налагане на неустойка във виртуална валута по разумна преценка на Тангра Студиос. Подробности за тези случаи можете да намерите в Правилата.

8.3.3. Злоупотребата със скриптове или ръчни процеси с цел създаване на виртуална валута не е разрешена. Това може да доведе до блокиране на съответния потребителски акаунт от Тангра Студиос или налагане на наказание за виртуална валута. Подробности за тези случаи можете да намерите в Правилата.

8.4 Абонамент / автоматично подновяване

Ако се изискват плащания за Премиум функции за определен период от време, Потребителят се регистрира за абонамент или продължаващо задължение за такива Премиум функции, които автоматично ще бъдат подновени, ако не бъдат отменени от Потребителя преди края на определения срок съгласно към раздел 9.2 по-долу. Условията за абонамент са посочени в съответните правила на играта.

8.5 Условия за плащане и дата на плащане

8.5.1. Тангра Студиос е упълномощена да поиска авансово плащане за използването на Премиум функции (вижте раздел 8.2 по-горе). Такива плащания ще бъдат дължими при сключване на договора и чрез избрания от Потребителя начин на плащане (например банкова сметка, кредитна карта, SMS и др.). Сумата, която трябва да бъде събрана, ще бъде посочена в сметката за кредитна карта или банковото извлечение срещу Тангра Студиос.

8.5.2. Изчисленията, които са в основата на фактурирането, се считат за приложими, доколкото няма индикация за манипулация.

8.6 Промени в таксите

8.6.1 Тангра Студиос си запазва правото да преразглежда таксите за функции, налични за закупуване, или да предлага нови продукти, услуги или методи на плащане по всяко време, временно или за постоянно. Това включва правото на Тангра Студиос да увеличава или намалява таксите за всички индивидуални функции във всички бъдещи случаи на покупки на функции, които могат да бъдат закупени.

8.6.2. Таксите в рамките на продължаващите задължения могат да бъдат променени със срок на предизвестие от две седмици в писмен вид или по имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен от Потребителя. Променената цена ще влезе в сила, ако Потребителят не възрази срещу променената такса в рамките на две седмици. Договорните отношения ще продължат при променените условия и разходи. При уведомяване на Потребителя за такива промени, Тангра Студиос ще информира Потребителя за правото му да възрази срещу такива, да отмени Услугите, срока и действащите правни последици, ако не подаде възражение в посочения срок. Ако Потребителят възрази в рамките на срока, двете страни си запазват правото да прекратят този договор с едномесечно предизвестие, освен ако не съществува взаимно право на прекратяване по раздел 9.1. Първоначалните тарифи ще останат в сила до прекратяването на договора. Всички такси (плащания), направени за продължаващи задължения, които продължават след датата на прекратяване, ще бъдат възстановени на Потребителя пропорционално. По-нататъшни претенции от страна на Потребителя се изключват.

8.7 Забавено плащане

В случай на закъснение на плащането, Тангра Студиос е упълномощена да начислява лихва по текущата законова ставка, валидна към момента. Тангра Студиос също така има право да преустанови Услугите и да блокира акаунта(ите) на Потребителя. По време на периода на спиране на акаунта не се прави компенсация за текущи абонаменти.

8.8 Сторниране на директен дебит, такси за отмяна

8.8.1. Ако за Тангра Студиос възникнат разходи и/или загуби или ако на Тангра Студиос бъдат начислени такси за отмяна поради отменено плащане по директен дебит по вина на потребителя или поради обстоятелства по негова вина, тогава генерираните такси в резултат на тези действия ще бъдат за сметка на потребителя във всеки отделен случай.

8.8.2. Тангра Студиос има право да изисква плащане на разходи, направени за многократни опити за дебитиране на сумите от сметката на потребителя заедно с първоначалните такси. Тангра Студиос също така си запазва правото да събира административна такса от 5,00 евро на отменена транзакция. Потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета поради забавяне на плащане или че тя е значително по-малка.

8.9. Няма гаранция за печалби или награди

8.9.1. Тангра Студиос не може да гарантира никакви печалби или награди на Потребителите. По-специално, Потребителите нямат право да искат изплащане на награда, освен ако такова искане не е изрично посочено в настоящите Общи условия.

8.9.2. Искане за изплащане на награда е разрешено само ако Тангра Студиос изрично е предложила или рекламирало такава.

8.9.3. Освен това искове за изплащане на награди ще бъдат изключени, ако Тангра Студиос научи, че потенциално искане за награда може да е резултат от технически или правни манипулации и/или резултат от всякакъв друг вид престъпно поведение като цяло. Чрез използването на игри и услуги на Тангра Студиос, Потребителите се съгласяват, че Тангра Студиос може да проведе задълбочено разследване по всяко време относно законността на искове за награди и може да задържи плащането на такива от Потребителите без тяхното съгласие, докато искът е в процес на разследване. Претенциите за награди също ще бъдат загубени, ако Потребителят не е спазил правилата на Играта. Ако възникне причина за съмнение в даден иск, Потребителите трябва да предоставят достатъчно доказателства, че са действали в съответствие с правилата на играта. Потребителят признава и изрично приема това задължение за предоставяне на доказателства, дори ако това не е изрично упоменато в закона.

8.10. Без право на прихващане, право на задържане или цесия

Потребителят може да компенсира иск от Тангра Студиос за неплатени сметки, само ако техните насрещни искове са законно установени. Потребителите могат да упражняват насрещния си иск, само ако той се основава на същия договор. Правото на Потребителите да прехвърлят вземанията си срещу Тангра Студиос на трета страна е изключено.

 

9. Срок, прекратяване, блокиране на Потребители

9.1. Срок

Освен ако изрично не е посочено друго за съответната онлайн игра, мобилна игра или друга услуга, договорът за ползване на уебсайта, онлайн игрите, мобилните игри и други услуги на Тангра Студиос е за неопределен период от време. Договорът започва да тече след акредитация или активиране на акаунт от Тангра Студиос.

9.2. Обикновено прекратяване

Всяка от страните може да прекрати договорното споразумение със срок на предизвестие и без да посочва причините за това, както следва:

9.2.1. Ако не е договорен ограничен срок на валидност на договора, и двете страни си запазват правото на обикновено прекратяване по всяко време и с незабавен ефект.

9.2.2. Ако договор за Игри или Услуги за използване/предоставяне на Премиум функции е бил договорен за определен период (вижте също раздел 8.2), такъв договор автоматично ще бъде подновен за същия период след изтичане на първоначалния договор. Това не се прилага, ако Потребителят прекрати договора в срок от 14 дни преди края на срока на договора.

9.3. Прекратяване на сериозни основания

9.3.1. Взаимното право на страните да прекратят договора по всяко време на сериозни основания остава незасегнато от горните разпоредби.

9.3.2. Ако Тангра Студиос носи отговорност за извънредното прекратяване на договорното споразумение, Потребителят ще получи пропорционално възстановяване на всички плащания, направени от него за съответните ограничени във времето Услуги, ако е приложимо (по-специално за ограничени във времето Премиум функции, като ВИП), които биха имали действие за период след влизането в сила на прекратяването. По-нататъшни претенции на Потребителя се изключват, освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия.

9.3.3. Тангра Студиос има право да прекрати договорното споразумение по-специално, но не само, по следните причини:

9.3.3.1. Ако Потребителят е просрочил плащането на таксите и не е платил, въпреки че е получил две напомняния.

9.3.3.2. Ако Потребителят съзнателно нарушава закони, Правила на играта и/или правилата, регулиращи използването на Услугите, и не се отказва, въпреки че е получил предупреждение. Предупреждение не се изисква в случай на сериозно нарушение, при което би било неразумно да се очаква Тангра Студиос да остане обвързана с договора.

9.3.3.3. Ако Потребителят не е използвал своя акаунт за определен период от време (този период би бил различен за различните игри и/или услуги), въпреки че е получил напомняне от Тангра Студиос.

9.3.3.4. Случаите, в които би било неразумно да се очаква Тангра Студиос да остане обвързана от договорното споразумение, обикновено включват следното:

9.3.3.4.1. Ако Потребителят наруши наказателното законодателство.

9.3.3.4.2. Ако Потребителят наруши някоя от забраните, описани в раздел 1.2 по-горе.

9.3.3.5. Ако Тангра Студиос прекрати договорното споразумение на сериозни основания, Тангра Студиос има право да изисква обезщетение за съответните вреди от Потребителя.

9.4. Блокиране на Потребителя

9.4.1. Независимо от правото на прекратяване, Тангра Студиос има право временно да блокира достъпа на Потребителя до Услугите, ако възникне подозрение за злоупотреба с Игрите или Услугите, предоставяни от Тангра Студиос (по-специално нарушение на забраните в раздел 1.2 и или други неоторизирани манипулации) и/или по отношение на поведението на Потребителя, което би дало право на Тангра Студиос на извънредно прекратяване в съответствие с раздел 9.3.

9.4.2. Тангра Студиос не носи отговорност за постигнати резултати или постижения и, ако играчът бъде блокиран, не носи отговорност за каквито и да било материални и/или нематериални щети, дължащи се на загубата на възможност за участие по време на периода на блокиране.

9.4.3. Тангра Студиос си запазва правото да прилага други ограничения в случай на по-леки нарушения, които включват, но не се ограничават до: премахване на съдържание, издаване на предупреждения, спиране на потребител от определени функции (например чат или форум).

9.4.4. Ако потребител е бил блокиран или изключен, той не може да влезе отново в услуга, предоставена от Тангра Студиос, без предварителното съгласие на Тангра Студиос.

 

10. Отговорности и други задължения на Потребителя, отговорност за качена от Потребителя информация, авторски права

10.1. Задължения

Основното задължение на Потребителя е да заплати всички приложими такси, освен ако не използва безплатната основна версия на Играта и/или Услугите (вижте раздел 8 по-горе). В допълнение, основното задължение на Потребителя е да спазва всички приложими правила на игрите и/или услугите и да предоставя точна и пълна информация, изисквана от Тангра Студиос при сключване на това споразумение и по време на неговия срок. Поради това потребителите декларират, че цялата информация, свързана с лични данни или други факти, свързани с договора (по-специално банкови реквизити и номер на кредитна карта), и която Потребителите посочват в заявлението на потребителя или по време на договорното споразумение, е, доколкото им е известно, пълно и правилно. Потребителят уведомява незабавно Тангра Студиос за всякакви промени в тази информация и потвърждава данните след съответно искане от Тангра Студиос. В случай на повторно нарушение на правилата, въпреки предупрежденията в този смисъл, или сериозно нарушение в съответствие с раздел 9.3, Тангра Студиос си запазва правото да спре всички договорни Услуги и доставки незабавно и без предупреждение и да прекрати договора.

10.2. Инсталиране на софтуер

Тангра Студиос не носи отговорност за каквито и да било щети или загуба на данни, произтичащи от инсталирането на хардуер или софтуер, които не са предоставени от Тангра Студиос и които Потребителят е използвал на своя компютър, мобилен телефон или друг (мобилен) терминал („Терминал ”) за достъп до Игрите и Услугите.

10.3. Допълнителни задължения на Потребителя

10.3.1. Тангра Студиос може понякога да предоставя Игрите или Услугите онлайн. Тангра Студиос нито предоставя, нито инсталира софтуер, който се изисква локално на терминала на потребителя (по-специално операционни системи, уеб браузъри и плъгини, включително Unity или Java). Тангра Студиос не може да осигури поддръжка за такъв софтуер. Потребителят е отговорен за поддържането на Терминала в състояние, което позволява използването на Игрите и Услугите на Тангра Студиос, а Тангра Студиос не може да предоставя техническа поддръжка за инсталирането на софтуер, който се изисква локално.

10.3.2. Потребителят третира всички непублични данни за акаунт и достъп (вход, пароли, идентификатор на акаунт и др.) по строго поверителен начин по отношение на трети страни. Задължението за поверителност се отнася и за приятели, познати, членове на семейството и други играчи (например членове на група) или други Потребители на Услугите. Потребителите незабавно трябва да уведомят Тангра Студиос, ако научат или подозират, че неоторизирана трета страна е получила достъп до такива данни за достъп. Тангра Студиос съветва Потребителите да използват формата за контакт, за да направят това. Ако трета страна използва Акаунт след получаване на данните за достъп на Потребителя, тъй като Потребителят не е предприел достатъчни защитни мерки срещу неоторизиран достъп, Потребителите трябва да поемат същата отговорност за такава злоупотреба, както ако самите те действително са извършили такова действие поради причинения риск и несигурност относно това кой манипулира акаунта и кой ще носи отговорност в случай на договорно или законово нарушение на този акаунт. Тангра Студиос си запазва правото да разглежда всички въведени данни в акаунт, използвайки данните за достъп на Потребителя, като въвеждане, извършено от упълномощения потребител. Тангра Студиос препоръчва на потребителите да променят редовно паролите си като мярка за сигурност. Потребителите са изцяло отговорни за достъпа и използването на техния акаунт.

10.3.3. Ако Тангра Студиос има основателни причини да подозира, че неупълномощено трето лице притежава незаконно непубличен акаунт или данни за достъп, Тангра Студиос може, но не е длъжна да прави това, и по свое усмотрение, да промени данните за достъп до акаунта без предизвестие, или да спре съответния акаунт като мярка за сигурност. Тангра Студиос незабавно ще информира упълномощения Потребител и при поискване ще съобщи своевременно новите данни за достъп на този Потребител. Потребителят няма право да изисква от Тангра Студиос възстановяване на оригиналните данни за достъп.

10.3.4. Потребителят няма право нито да продава пълния си акаунт, нито отделни игрови елементи, премиум функции или игрови функции на трета страна, или да ги прехвърля по какъвто и да е друг начин. Това не се отнася за продажба или прехвърляне на оферти или продукти, създадени и предоставени от Тангра Студиос за тази цел.

10.3.5. Въпреки че Тангра Студиос защитава своите системи срещу вируси, вирусните инфекции никога не могат да бъдат напълно елиминирани. В допълнение, неупълномощени трети страни могат също да изпращат имейли, използвайки името на Тангра Студиос, но без съгласието на Тангра Студиос, и такива имейли може да съдържат вируси, шпионски софтуер или връзки към уеб съдържание, което също може да съдържа вируси или шпионски софтуер. Тангра Студиос няма влияние върху подобни събития. Потребителят се съгласява да проверява всички входящи имейли, изпратени или уж изпратени от или от името на Тангра Студиос за потенциални вируси. Това се отнася и за имейли от други потребители на игрите или услугите.

10.3.6 Потребителят се съгласява да се придържа към инструкциите на Тангра Студиос, неговите служители, правоприемници и заместник-агенти, включително конкретно, но не само администратори и модератори на форуми за конкретна Игра и/или Услуга.

10.3.7. Потребителят се съгласява, че при никакви обстоятелства няма да използва акаунта, името за вход или паролата на друг потребител.

10.4. Задължения на Потребителя по отношение на предоставената информация

10.4.1 Потребителите трябва да внимават при избора на информацията, която предоставят на други Потребители, когато я качват в обхвата на Услугите.

10.4.2 Потребителят няма да използва Услугите за разпространение на каквото и да е съдържание (напр. изображения, видеоклипове, връзки, имена, думи), което съдържа промоционални, политически, религиозни, обидни, насилствени, сексистки, порнографски или други неморални или нежелателни материали, по-специално расистко, политически крайно ляво или дясно съдържание, лица или изображения. В допълнение, Потребителят се съгласява да не използва никакви защитени с авторски права или по друг начин законно защитени условия, имена, изображения, видеоклипове, музика, игри или друг материал. При съмнение, Потребителят трябва незабавно да премахне всяко съдържание, оспорено от Тангра Студиос. Тангра Студиос също има право да премахне такова съмнително съдържание. Потребителят се задължава да спазва всички приложими закони и разпоредби по всяко време, особено по отношение на защитата на младежта, поверителността на данните, защитата на личните права, защитата от клевета и обида, законите за авторско право и търговските марки.

10.4.3 Потребителят няма право да използва Услугите за незаконни или неоторизирани цели. По-специално, на потребителите е строго забранено да използват потребителските имена или имейл адресите на други потребители за изпращане на непоискани имейли, промоционални съобщения или за каквато и да е друга търговска експлоатация без тяхното изрично предварително съгласие.

10.4.4 Тангра Студиос си запазва правото да изтрие всяко съдържание, изпратено от Потребителя, което е виновно нарушение на горните правила и разпоредби.

10.4.5 Тангра Студиос по-специално има право да изтрие всяка информация, предоставена от Потребителя изцяло или частично, ако възникнат конкретни доказателства за нарушаване на настоящите Общи условия, инструкциите и правилата на съответните Услуги или която по друг начин е незаконна. В случай на информация, това включва:

10.4.5.1. Информация, която е очевидно обидна, расистка, фанатична или която възхвалява насилието;

10.4.5.2. Информация, която е тормоз, обида, заплаха, с нецензурно, клеветническо естество или която е клевета на други лица;

10.4.5.3. Информация, която е сексистка, порнографска или по друг начин вредна за непълнолетните или която съдържа връзки към уебсайтове, неподходящи за непълнолетни;

10.4.5.4. Информация, която е невярна или подвеждаща и/или която е предназначена за насърчаване на незаконни дейности;

10.4.5.5. Незаконни или неразрешени копия или разпространение на произведения, защитени с авторско право, например чрез предоставяне на незаконни компютърни програми или връзки към незаконни компютърни програми, информация за това как да се заобиколят мерките за защита от копиране, незаконни копия на музика, връзки към незаконни копия на музика или други нарушения на авторски права;

10.4.5.6. Изпращането на нежелана поща, „верижни писма“ и/или непоискани масови имейли, незабавни съобщения, спам и спим;

10.4.5.7. Ограничени сайтове или изображения, които са скрити или защитени с парола;

10.4.5.8. Информация, насърчаваща или подкрепяща престъпни дейности или предоставяне на инструкции за извършване на престъпни дейности, включително, но не само, производство или покупка на оръжие, детска порнография, измами, трафик на наркотици, хазарт, преследване, спам, спим, разпространение на компютърни вируси и други вредни файлове, нарушаване на авторски права, нарушаване на патентни права и/или кражба на търговски тайни;

10.4.5.9. Информация, приканваща други Потребители да разкрият лична информация за търговски или незаконни цели, или ги подтикваща да разкрият данни за вход;

10.4.5.10. Информация, насърчаваща търговски или търговски дейности, като състезания, томболи, предложения за размяна, малки обяви и/или пирамидални схеми;

10.4.5.11. Информация, съдържаща изображение(я) на други лица без тяхното изрично съгласие.

10.4.6 Потребителят няма право да изисква от Тангра Студиос възстановяване на такава изтрита информация. Освен това Тангра Студиос има право да изключи Потребителя от по-нататъшно участие в съответните Услуги и, в случай на повтарящи се нарушения на гореспоменатите забрани, въпреки писмено предизвестие, да прекрати Акаунта на Потребителя без предварително предупреждение. Тангра Студиос си запазва правото да предявява всякакви допълнителни необходими и допълнителни искове, по-специално правото на обезщетение.

10.4.7 Потребителите ще информират Тангра Студиос, ако разберат за злоупотреба с Услугите от други Потребители или трети страни (например разпространение и изпращане на съдържание, което е забранено съгласно раздел 10.4.5.). Тангра Студиос изисква такава информация да бъде предоставена в писмен вид (например имейл), за да се гарантира, че могат да бъдат взети ефективни мерки.

10.5 Отговорност на Потребителя относно предоставената информация

10.5.1 Потребителите са изцяло отговорни за всеки текст, файлове, изображения, снимки, видеоклипове, звуци, музика, защитени с авторски права или друг материал, информация и т.н. („Качена информация“), които качват в рамките на услугите или споделят с други Потребители. Тангра Студиос нито одобрява, нито насърчава подобна информация.

10.5.2. Тангра Студиос няма контрол върху качената информация в обхвата на Услугите. Тангра Студиос не оценява качената информация, преди да бъде оповестена публично, но си запазва правото да преглежда и оценява цялата качена информация за нарушения на тези Общи условия и/или правилата на играта. Ако Тангра Студиос научи, че конкретна качена информация е незаконна, ще я изтрие незабавно.

10.5.3. Всяка отговорност от страна на Тангра Студиос за качена информация, по-специално за точността, пълнотата и надеждността на съдържанието, материала или информацията, е изключена.

10.6. Авторско право на потребителя

10.6.1. Потребителят запазва всички права върху качената информация. Чрез публикуване на информация на уебсайтовете и в обхвата на други Услуги, Потребителят предоставя на Тангра Студиос неизключителен, безплатен лиценз, който може да бъде отменен по всяко време, ако такова съдържание бъде премахнато, за да направи съдържанието достъпно за обществеността в рамките на Обхвата на Услугите и да редактира (формат, размер и т.н.), публично да предлага, показва, възпроизвежда и разпространява такова съдържание с цел адаптирането му към изискванията на Услугите.

10.6.2. Освен това Тангра Студиос няма право да използва качената информация, предоставена от потребителя, и Тангра Студиос няма право да използва или разпространява качена информация извън обхвата на Услугите.

10.6.3. Потребителят потвърждава и приема, че всяка качена информация в обхвата на Услугите може да бъде достъпна глобално чрез Интернет. Потребителите също така декларират, че са съгласни с тези условия, когато предоставят каквато и да е информация.

10.6.4. Този лиценз става невалиден, когато Потребителят изтрие каквото и да е съдържание от Услугите.

10.7. Авторско право на Тангра Студиос

10.7.1. Уебсайтовете и мобилните игри на Тангра Студиос включват различно съдържание, което е защитено с търговски марки, авторски права или други средства в полза на Тангра Студиос или трети страни. Освен ако това не е изрично разрешено в тези общи условия, потребителите нямат право да редактират, копират, разпространяват, публично възпроизвеждат, използват за рекламни цели или използват извън договорно договорените цели който и да е от уебсайтовете, мобилните игри на Тангра Студиос, или съдържанието или която и да е част от това. Разрешават се само технически копия, предназначени за сърфиране и постоянни копия, предназначени единствено за лична употреба. Информацията за авторските права и имената на марките не могат да бъдат променяни, скрити или премахнати.

10.7.2. Терминът „съдържание“ включва всички данни, изображения, текст, графики, музика, звуци, звукови поредици, видеоклипове, софтуерни програми и кодове и друга информация, предоставена от Тангра Студиос. Терминът „съдържание“ включва по-специално всички услуги, достъпни за изтегляне.

10.7.3. Всяко използване на уебсайтове или мобилни игри на Тангра Студиос за търговски цели, особено за рекламни цели, изисква изричното предварително писмено съгласие на Тангра Студиос.

10.7.4. В случай на оферти, които изискват предварително инсталиране на клиентски софтуер, Тангра Студиос предоставя на потребителя неограничено, неизключително, непрехвърляемо, лично и ограничено във времето по смисъла на потребителското споразумение право да инсталира клиентския софтуер и да го използва за уговорените цели съгласно тези общи условия и правилата на съответната игра. Софтуерът не може да се използва за търговски цели по никакъв начин. Забранени са модификации на клиентския софтуер и обратно инженерство на отказания програмен код в други кодови форми и други видове обратно инженерство на различните производствени нива на софтуера, ако не са необходими за установяване на оперативна съвместимост. Тангра Студиос носи отговорност за вреди на потребителя в съответствие със законовите разпоредби за отговорност.

 

11. Претенции за дефекти

11.1. Тангра Студиос предоставя на Потребителя достъп до Игрите и Услугите само в тяхната текуща версия (раздел 1.2). Потребителите нямат право да изискват поддръжка или възстановяване на конкретна версия или набор от функции на Игрите и Услугите и/или резултат. При закупуване на Премиум функции, на потребителя се предоставят всички законови и договорни права. Потребителят потвърждава и се съгласява, че подобно на всеки друг софтуер, игрите и услугите, предоставяни от Тангра Студиос, никога не могат да бъдат напълно без грешки. Следователно Игрите и Услугите могат да се считат за дефектни само ако тяхното възпроизвеждане или използваемост са сериозно компрометирани и за продължителен период от време.

Потребителите трябва да документират всички неизправности по отношение на игрите и услугите и/или други услуги или продукти, предоставени от Тангра Студиос, и ще предоставят пълен писмен отчет за показаните съобщения за грешка. Преди да докладват за потенциални грешки, потребителите трябва да се консултират с инструкциите за игри и услуги и всякакви други инструменти за отстраняване на неизправности, предоставени от Тангра Студиос (по-специално списъци с често задавани въпроси и дискусионни форуми за проблеми). Потребителите ще положат всички усилия, за да подкрепят Тангра Студиос в опитите й да премахне грешката или дефекта от съответната Игра или Услуга.

11.2. Потребителите незабавно ще уведомят Тангра Студиос за всякакви неизправности при откриване на такива. За целите на доказателство е препоръчително такива доклади да се подават в писмен вид (по мейл или формата за връзка с поддръжката) на Тангра Студиос.

11.3. От гаранцията се изключват дефекти и грешки, причинени от външни влияния, неправилно боравене от страна на Потребителя, непреодолима сила или всякакви промени или манипулации, които не са извършени от Тангра Студиос.

11.4. Тангра Студиос не поема отговорност за правни гаранции.

 

12. Отговорност и ограничение на отговорността

12.1. Потребителите са пряко и незабавно отговорни пред трети лица за нарушаване на някое от техните права. Потребителят ще обезщети и предпази Тангра Студиос от всякакви щети, причинени от неспазването на настоящите Общи условия. Потребителят обезщетява и предпазва Тангра Студиос от всякакви искове на трети страни срещу Тангра Студиос за нарушения на правата им, произтичащи от съдържание, публикувано от Потребителя, или поради нарушаване на други задължения. Потребителите също така носят отговорност за всички разходи, направени от Тангра Студиос за правна защита, включително съдебни разходи и съдебни такси. Това не се прилага, ако Потребителят не носи отговорност за такова нарушение.

12.2. Доколкото Тангра Студиос предлага Услугите безплатно, Тангра Студиос не поема отговорност за каквито и да било щети, различни от злонамерени щети или щети, произтичащи от груба небрежност. Това обаче не се отнася за отговорност за нараняване на живота, телесна повреда, увреждане на здравето или в случай на предоставяне на гаранция от Тангра Студиос.

12.3. Доколкото Тангра Студиос предоставя Услуги срещу заплащане, Тангра Студиос поема неограничена отговорност за злоумишлен умисъл и груба небрежност. В случай на лека небрежност, Тангра Студиос носи отговорност само за нарушения на съществени договорни задължения или нарушения на гаранция. Съществените договорни задължения включват тези, които позволяват правилното изпълнение на договора и на чието изпълнение Потребителят може да разчита. Горните ограничения на отговорността не се отнасят за нараняване на живота, телесна повреда, увреждане на здравето или в случай на предоставяне на гаранция от Тангра Студиос. Отговорността на Тангра Студиос съгласно законодателството за отговорност за продукти остава незасегната.

12.4. Задължението за изплащане на щети се ограничава до предвидими щети, произтичащи от нарушение на материални договорни задължения.

12.5. Предвидените щети са ограничени до €100,00 за акаунт.

12.6. Горните изключения или ограничения на отговорността се отнасят и за отговорността на персонала, работниците, служителите, представители и агенти на Тангра Студиос, особено по отношение на личната отговорност на акционери, работници, представители, органи на дружеството и техните членове.

12.7. Тангра Студиос носи отговорност само за всякакви съвети или отговори, които се отнасят до запитвания относно съдържанието на продуктите, доставени от нас.

12.8. Тангра Студиос изрично се разграничава от съдържанието на всички сайтове, към които съществуват преки или косвени препратки, „връзки“, в рамките на Услугите, предлагани от Тангра Студиос. Тангра Студиос не поема никаква отговорност за такова съдържание или сайтове и съответните оператори носят изключителна отговорност за всяко съдържание, предоставено на такива.

 

13. Заключителни клаузи

13.1. Всички уведомления и декларации, направени до Тангра Студиос от потребителя, трябва да бъдат направени в писмена форма, като това се отнася и за изменение или отмяна на изискването на писмената форма.

13.2. Законното място на юрисдикция е София, България.

13.3. Законът на Република България се прилага (i) за настоящите Общи условия, включително всички бъдещи изменения, (ii) за всички договори, сключени въз основа на тези Общи условия и (iii) за всякакви следващи искове от всякакъв вид, произтичащи от тях, с изключение на разпоредбите, отнасящи се до Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.

13.4. Ако някои клаузи на настоящите Общи условия са или станат невалидни, валидността на останалите разпоредби остава незасегната.

София, февруари, 2022г.

Тангра Студиос ООД

“Лозенец”, ул. “Цветна градина” 22

1421 София, България

e-mail: contact@tangrastudios.com

Управител: Савина Савова

Ид. No: по чл.84 от ДОПК: 202606647

Ид. No: по чл.94, ал.2 от ЗДДС: BG202606647

Този уебсайт съхранява данни като бисквитки, които позволяват основната функционалност на сайта, както и маркетинг, персонализация и анализ. Използвайки Tangra.Games, Вие се съгласявате с нашата Декларация за поверителност . Вижте също нашите Общи условия